Chia sẻ template HTML web bán hàng đơn giản layout 2 cột

Mẫu HTML website bán hàng này phù hợp cho anh em nào mang về để lên giao diện blogspot

Mẫu HTML website bán hàng này phù hợp cho anh em nào mang về để lên giao diện blogspot
Mẫu HTML website bán hàng này phù hợp cho anh em nào mang về để lên giao diện blogspot, wordpress hoặc có template sẳn để ráp backend. Phù hợp cho các bạn sinh viên làm đồ án.

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

  • Hàng tự code nên cực nhẹ và sạch sẽ
  • Có làm sẵn responsive
  • Sử dụng scss nên css được build dưới dạng nén => Tăng tốc độ cho website
  • Code clear dễ chỉnh sửa

Tác giả template html: Huy Kira


Chia sẻ template HTML website bán hàng đơn giản
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp

Nhận xét