Hướng dẫn đăng bài

Hướng dẫn đăng bài

Cập nhật ngày Bởi

Hướng dẫn đăng bài, đọc bài này khi bạn nhận được mẫu bài đăng rồi nhé


Liên kết tiêu đề là link demo theme
Liên kết đính kèm đến trang mua mẫu giao diện
Ví dụ
https://www.themeblogspot.net/p/buy-template.html?id=041
Bài đăng theme phải có những nhãn bắt buộc
Mã theme = số ví dụ 001
Giá theme
Ví dụ 500.000
Phân loại
Theme bán hàng: ecommerce
Theme tin tức: magazine
Theme blog cá nhân: personal
Theme dịch vụ: services
Theme video: video
Mấy theme công ty hay landing page gì đó đưa nó vào dịch vu hết
Còn đăng bài viết thì đăng bình thường
Thêm nhãn blog thôi
Ban cứ đăng theo tệp Nhãn là nó auto hiện tiếng Việt em nhé

Nhận xét