1 số định dạng hỗ trợ viết bài trong giao diện blogger mới

Một số định dạng hỗ trợ viết bài trong giao diện blogger mới được layout.vn test thử nghiệm.
Để trải nghiệm sớm hãy truy cập:https://draft.blogger.com/ chọn blog và thử nghiệm blogger mới
Ngắt nhảy sẽ hiện thị mục lục
Hiển thị mã
<!-- ROBOTS -->
<meta content='index,follow' name='robots'/>
<meta content='index,follow' name='Googlebot'/>
 
Đoạn trích sẽ hiển thị như này


Hình ảnh chia sẻ nhóm ( tỷ lệ 2:1)

Chữ in đậm 

Chữ in nghiêng

Chữ gạch chân

Chữ gạch ngang

Định dạng đoạn h1

Dịnh dạng đoạn h2 không chứa liên kết


Danh sách list dạng số:
  1. Dòng 1
  2. Dòng 2 
  3. Dòng 3
Danh sách list dạng chấm:
  • Dòng 1
  • Dòng 2 
  • Dòng 3
Bảng
 Title 1 Title 2 Title 3 Tile 4
 ok ok ok ok

Chèn hoặc chỉnh sửa liên kết

Tăng thụt lề

Giảm thụt lề

Kích thước phông chữ "Rất lớn"Chèn video tải lên hoặc youtube sẽ auto full width

1 vài cái căn lề nữa là hết rồi đóa

Định dạng dãn các dòng sẽ dãn hết bài viết theo đơn, đôi, 1.15, 1.5

Văn bản thay thế
Thêm chú thích (512x246)

Đối với .com khi đăng ký hết hạn là 365 ngày + 90 ngày hết hạn xóa

3 Nhận xét

Tin liên quan