Tặng template blogspot chụp Responsive web/blog

Tặng template blogspot chụp Responsive web/blog miễn phí, load nhanh. Phù hợp để lấy hình ảnh review theme hoặc để mô tả 1 mẫu website đẹp. Lưu ý khi dùng template nên để giao thức http ( VD: http://ami-responsivedesign.blogspot.com/ ) để có thể nạp được tất cả các url web có http hoặc không có https. TÍNH NĂNG GIAO DIỆN: Tính năng Test Layout Version 3 Widget Version 2 Reponsive Check Mobile Friendly Check Thể loại Landing page Convert Nguyễn Thành Đoàn 404 Page Check

Tiêu đềTặng template blogspot chụp Responsive web/blog miễn phí, load nhanh. Phù hợp để lấy hình ảnh review theme hoặc để mô tả 1 mẫu website đẹp. Lưu ý khi dùng template nên để giao thức http ( VD: http://ami-responsivedesign.blogspot.com/ ) để có thể nạp được tất cả các url web có http hoặc không có https.

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
Thể loạiLanding page
ConvertNguyễn Thành Đoàn
404 PageCheck
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp

Nhận xét